Opencart Sık Kullanılan MYSQL Sorguları

Mağazanızdaki ürünlerin bilgilerinde toplu olarak bir değişiklik yapmanız gerektiğinde mysql database üzerinde çalıştıracağınız örnek update sorguları aşağıdadır.

Ürün Adında Toplu Güncelleme Yapma:
UPDATE oc_product_description SET name = REPLACE(name, 'Sarı Defter', 'Yeşil Defter') WHERE INSTR(name, 'Sarı Defter') > 0
Böylece tüm ürün adında "Sarı Defter" geçenler "Yeşil Defter" olarak güncellenir. Örneğin "Kareli Sarı Defter" --> "Kareli Yeşil Defter" haline gelir.


Ürün Açıklamasında Toplu Güncelleme Yapma:
UPDATE oc_product_description SET description = REPLACE(description, 'Bağımsız tabakalar halindedir', 'Bağımsız yapraklar halindedir') WHERE INSTR(description, 'Bağımsız tabakalar halindedir') > 0
Böylece text içindeki bir kelime veya cümleyi değiştirebilirsiniz.


Ürün Açıklamasında Toplu Güncelleme Yapma (Ürün Adına Göre Arayarak):
UPDATE oc_product_description SET description = REPLACE(description, '%100 pamuklu tuval bezi, köknar ağacından üretilir', '%90 pamuklu tuval bezi, çınar ağacından üretilir') WHERE INSTR(name, 'Basic Seri Tuval') > 0


Birden Fazla Ürünün Durumunu Tek Seferde Güncelleme:
Product ID'leri belli olan birden fazla ürünün durumunu tek seferde güncellemek için:
UPDATE oc_product SET status = 0 WHERE product_id IN (1563,1564,1566,1607,1617,1620)


Ürün seçenek tablosunda çift girilmiş verileri bulma:
Hatalı olarak iki kere girilen verileri bulmak için:
SELECT name, COUNT(*) c FROM oc_option_value_description WHERE language_id=2 GROUP BY name HAVING c > 1


Ürün fiyatlarını toplu güncelleme:
Örneğin ürün kodunda digital geçmeyenlerin fiyatını %15 arttırmak için:
UPDATE oc_product SET price = (price * 1.15) WHERE model NOT LIKE '%digital%'Son Güncelleme: 8/12/2021

Yorumlar