Javascript Turkish Title Case

Kelimelerin İlk Harflerini Türkçe Uyumlu Büyük Harf Yapma

Eğer Javascript veya Jquery kullanarak kelimelerin ilk harflerini büyük harfe çevirmek ve bunu Türkçe harfler için de sorunsuz çalıştırmak istiyorsanız aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Turkish TitleCase:
/**
 * Kelimelerin sadece ilk harfini buyuk hale cevirip yollar (Title Case)
 * Turkce karakterleri dogru cevirir.
 * . , ; ! : - ? ve bosluk karakterlerini kelime ayirici olarak sayar. 
 */
function toTitleCaseTR(str) {
    return str.toLocaleLowerCase('tr-TR').replace(/(?:^|\s|,|;|!|:|-|\.|\?)[a-z0-9ğçşüöı]/g, function(match) {
        return match.toLocaleUpperCase('tr-TR');
    });
}

Eğer metnin hepsini büyük veya küçük yapacaksanız aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.

Turkish UpperCase:
str.toLocaleUpperCase('tr-TR');

Turkish LowerCase:
str.toLocaleLowerCase('tr-TR');

Yorumlar