Jquery İle Oluşturulan Button'un Click Fonksiyonu

Jquery İle Oluşturulan Button'un Click Fonksiyonu | Click Function of Button That Created with Jquery

1. İlk olarak jquery ile sayfamıza bir button ekleyelim.

$( document ).ready(function() {
    $("body").append("<input type="button" id="foo">");
});

2. Sonra bu butonun tıklanması fonksiyonunda bir uyarı mesajı çıkmasını sağlayalım.

✓  Doğru yöntem:
$(document).on("click","#foo",function() {
    alert("Merhaba");
});

✕  Yanlış yöntem:
$("#foo").on("click",function() {
    alert("Merhaba");
});

Not: Unutmayın buradaki fark; foo id'li butonun sayfanın ilk oluşturulması sırasında olmayıp sonradan sayfaya eklenmesidir. Bu nedenle ilk yöntemi kullanmalısınız. Eğer bu buton sayfa oluşturulurken zaten mevcut olarak geliyorsa o zaman her iki yöntem de kullanılabilir.

Yorumlar